English | 中文版 | 手机版 企业登录 | 个人登录 | 邮件订阅
高级搜索
当前位置 > 产品目录 > 实验动物/细胞株 > 动物手术器械

瑞沃德动物手术器械

产地/品牌:中国/瑞沃德
规      格: RWD
参考报价:联系电话:0755-86111286
最后更新:2021-02-26
浏览次数:10431

动物手术器械

产地/品牌:中国/瑞沃德
规      格: RWD
参考报价:请留言询价
最后更新:2021-02-26
浏览次数:6618

Dumont镊子

产地/品牌:DOMONT 瑞士
规      格: www.kwbio.com
参考报价:
最后更新:2021-02-23
浏览次数:16418

FST动物手术器械/FST弹簧剪

产地/品牌:FST (Fine Science Tools)
规      格: 多款供选
参考报价:
最后更新:2021-01-07
浏览次数:6312

美国BD针筒(动物实验用)

产地/品牌:美国
规      格: 309604
参考报价:
最后更新:2020-03-23
浏览次数:4346

PQ3禽用隔离器 负压

产地/品牌:苏杭
规      格: PQ3
参考报价:0512-65621455
最后更新:2021-02-27
浏览次数:3932

实验动物运输笼具

产地/品牌:苏杭
规      格: M64 M45
参考报价:电话咨询
最后更新:2021-02-27
浏览次数:3189

大小鼠独立通风笼IVC

产地/品牌:苏杭
规      格: M330BU56S8
参考报价:电话咨询
最后更新:2021-02-27
浏览次数:15701

动物手术器械

产地/品牌:Harvard
规      格: SuperVu
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:28802

FST动物手术器械

产地/品牌:德国FST/瑞沃德
规      格: FST动物手术器械
参考报价:0755-86111286
最后更新:2021-02-26
浏览次数:12013

中型动物手术台

产地/品牌:美国Harvard
规      格: MS OP Table
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:6706

大动物手术台

产地/品牌:美国Harvard
规      格: LA OP Table
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:9358

迷你型小动物手术台

产地/品牌:Harvard
规      格: Mini-OP Table
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:7336

啮齿类小动物手术台

产地/品牌:Harvard
规      格: Small Operating Table
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:7556

小动物手术台

产地/品牌:美国harvard
规      格: size 5
参考报价:
最后更新:2021-02-26
浏览次数:5462

大动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: V-TOP/Flat-TOP
参考报价:面议
最后更新:2021-02-26
浏览次数:4052

可加热型小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: Heated Animal small table
参考报价:面议
最后更新:2021-02-26
浏览次数:4190

迷你可加热小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: IMS Mini-OP Table
参考报价:面议
最后更新:2021-02-26
浏览次数:4494

小动物手术台

产地/品牌:美国,harvard
规      格: Size 1 小鼠,Size 5 啮齿类小动物
参考报价:面议
最后更新:2021-02-26
浏览次数:7661

动物监护仪

产地/品牌:Harvard
规      格: SurgiVet V9204
参考报价:详情咨询:010-51297139
最后更新:2021-02-26
浏览次数:3532
Copyright(C) 1998-2021 中国ballbet贝博足彩器材网 电话:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com